2012 BİTERKEN
By admin On 6 Ara, 2012 At 10:46 AM | Categorized As Ana Başlıklar, Güncel Haberler, Haberler | With 0 Comments

   Yılın son döneminde yeni bir sayı ile daha tekrar karşınızdayız. ÇUMED bülteni bölgedeki ve sektördeki çok önemli bir boşluğu doldurduğu için sağlık camiasının her kesiminden çok memnun edici övgüler alıyor ve içerik olarak katkı vermek isteyenler sürekli artıyor. Emeği geçen herkese ve reklamlarıyla destekleyen tüm kurumlara teşekkür ederiz. Bu dönemin en önemli gelişmesi kuşkusuz Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlerinin belirlenip göreve başlamaları oldu. Sistem henüz tam devreye girmemişse de zaman içerisinde oturacaktır. Çok sayıda kamu hastanesinin tek merkezden idare edilmesinin devlet açısından çok sayıda avantaj getirmesi bekleniyor. Özellikle hastane yapılarından kaynaklanan mali durum farklılıklarının, aynı havuzda toplanarak daha verimli şekilde kullanılması, hedeflenen en önemli sonuç olacaktır. Genel devlet hastaneleri gibi bazı hastanelerin gideri çok fazla, ruh sağlığı veya doğumevi gibi bazılarının ise gelirleri çok yüksek. Bunların aynı potada birikmesi ile bir dengenin oluşacağı düşünülüyor. Her hastanenin ayrı bir satın alma birimi vardı. Bunun da yeni sistemde tek merkezden yönetilmesi planlanıyor. Aynı veya benzer özellikteki malzemelerin yakın fiyatlarla alınması zaten Sağlık Bakanlığının en çok odaklandığı konulardan biri ve bu konuda son derece haklılar. Ancak bu konuda ulaşım ve hizmet sunulması gibi bazı bölge farklılıklarının, özellikle ödeme vadelerinin de dikkate alınması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Aslında kamu hastanelerindeki asıl sorunun personel fazlalığı olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Aynı büyüklükteki özel hastaneden en az 2 kat fazla personelle iş yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Öncelikle bu sorunun çözülmesi için düşünülen Kamu Hastaneleri Birliği projesi, mevcut hantal yapıya yeni yönetici istihdamlarını eklemiş görünüyor. Genel sekreterlerden beklenen en önemli görev başlangıçta kamu hastanelerini, verimli çalışmayan personelin sözleşmesinin fesih edilerek özel sektörün dinamik yapısına kavuşturmaktı. Ancak bu yaklaşım devletin temel politikaları ile derinden çeliştiği için ancak görev yerini değiştirebilme yetkisine dönüştü ki bu yetki Sağlık Müdüründe zaten vardı. Personel sayısını azaltmak şöyle dursun, yeni yapılar sebebiyle sayılar ve dolayısıyla personel gideri otomatik olarak artmış oldu. Bu durum bir fıkrayı ister istemez akla getiriyor. Japonlarla, Türkler bir kürek yarışması yapmışlar. Japonlar yarışı büyük farkla kazanmış. Bu hezimetin sebebinin araştırılması için bir müfettiş görevlendirilmiş. Müfettiş şunları tespit etmiş. Japon ekibinde 8 kişi kürek çekiyor. 1 kişi dümencilik yapıyor. Türk ekibinde ise bir genel müdür, bir müdür yardımcısı, bir dümenci ve 6 kürekçi var. Müfettiş raporu şu şekilde bağlamış. “Bu yapıyla başarılı olamazlar. Bu kayığa bir genel koordinatör atamak, ayrıca müdür yardımcısı kadrosunu da en az bir kişi artırmak gerekir. Biri dümenciden, diğeri de kürekçilerden sorumlu olmalıdır. Başarı o zaman yakalanır.” demiş. Hepimiz tebessüm ediyoruz ama bizim “millî” sorun çözme metodumuz budur. Yönetim kadrosunu güçlendirerek sorunların üstesinden gelmeye çalışırız. Kürek çekilmedikçe yarışın kazanılamayacağı ise gün gibi ortadadır. Sihirli değnek olduğu varsayılan toplu alımların da gündeme er geç geleceği kuşkusuz. Bu konuyla ilgili çekincelerimizi çeşitli platformlarda dile getirdik. Sağlık sistemindeki giderlerin içerisinde tıbbi malzemenin payının %10’dan az olduğunu düşünürseniz sadece burada yapılan tasarrufun ibreyi pek de oynatamayacağını zaten görürsünüz. Her şeye rağmen yeni yöneticilerin yukarıda bahsettiğim verimliliği kullanarak mali dengeyi artıya çevirmek için insanüstü bir gayret göstermeleri gerekiyor. Bu yönden kendilerine başarılar diliyoruz. Bu konuda bize düşen her ne varsa da yapmaya hazırız. Bunu da açık yüreklilikle belirtmek isterim. Bu dönemde bizim için çok önemli olan bir diğer gelişme de SEİS (Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol ve buna istinaden belirlenen meslek standartları çalışması oldu. Bunun sektörümüz için çok hayati bir gelişme olacağını daha önce de dile getirmiştik. Somut gelişmenin hızlanarak en kısa zamanda hayata geçmesini umuyoruz. Konunun ayrıntılarına www.seis.org.tr adresinden ulaşılabilir. Her türlü katkıyı bekliyorlar. Bu konuda çalışan tüm arkadaşlara şükranlarımızı sunuyoruz. Hep dile getirdiğimiz tahsilât sorunumuzda en ufak bir gelişme şu ana kadar olmadı. Kamu Hastaneleri Birliği yapısının bu konuda bir düzelme sağlayıp sağlayamadığını ise hep birlikte göreceğiz.

Saygılarımla,

Dr. M. Hilmi Akşamoğlu

Çukurova Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bir Yorum Yazınız